Garanti og Ansvar

BEGRÆNSET GARANTI FOR KUPPPRODUKTER

Global Cupping, Inc. ("vi") udvider kun denne begrænsede garanti til den forbruger, der oprindeligt købte produktet ("dig"). Det strækker sig ikke til nogen efterfølgende ejer eller anden overdrager af produktet. Denne begrænsede garanti dækker mangler i materialer og udførelse af kuppelsættene ("produktet") i garantiperioden som defineret nedenfor. Denne begrænsede garanti dækker ikke skader på grund af: (a) transport; (b) opbevaring (c) forkert brug (d) manglende overholdelse af produktinstruktionerne eller udførelse af forebyggende vedligeholdelse (e) ændringer (f) uautoriseret reparation g) normal slitage eller (h) eksterne årsager såsom ulykker, misbrug eller andre handlinger eller begivenheder uden for vores rimelige kontrol. Denne begrænsede garanti starter på købsdatoen og varer i halvfems (90) dage ("garantiperioden"). Garantiperioden forlænges ikke, hvis vi reparerer eller udskifter produktet. Vi kan ændre denne begrænsede garanti efter eget skøn.

 

Med hensyn til ethvert defekt produkt i garantiperioden vil vi efter eget skøn enten: (a) reparere eller udskifte et sådant produkt (eller den defekte del) gratis eller (b) tilbagebetale købsprisen for et sådant produkt. Vi betaler også forsendelses- og håndteringsgebyrer for at returnere det reparerede eller udskiftede produkt til dig, hvis vi vælger at reparere eller udskifte det defekte produkt. For at opnå garantiservice skal du sende en e-mail til vores kundeserviceafdeling på admin@globalcupping.com i løbet af garantiperioden for at få et defekt merchandise-autorisationsnummer ("DMA"). Der ydes ingen garantiservice uden et DMA-nummer.

 

VI BEGRÆNSER VARIGHEDEN OG RETTSMIDLERNE FOR ALLE UNDERFORSTÅENDE GARANTIER (INKLUDERET UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER FOR SALGSBARHED OG EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL) TIL VARIGHEDEN FOR DENNE UDTRYKKELIGE BEGRÆNSEDE GARANTI. NOGLE STATER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER, HVOR LANGT EN UNDERFORSTÅET GARANTI VARER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER måske ikke for dig. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE STATSRETTIGHEDER.

 

ANSVARSBEGRÆNSNING

 

OPLYSNINGERNE, DER ER BESKRIVET, ER DINE ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDLER OG VORES HELE ANSVAR FOR ALLE BRUD MED DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. VORES ANSVAR SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHED OVERSTIGE DET FAKTISKE BELØB, DER BETALES FOR DET MIDLEDE PRODUKT, ELLER SKAL VI UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER ER ANSVARLIGE FOR ALLE FØLGENDE, TILFÆLDIGE, SPECIALE ELLER PUNITIVE SKADER ELLER MISLIGE ELLER MISLIGE SKADER DETTE PRODUKT, GARANTIBRUD, KONTRAKTSBRUD, UTROLIGHED, TORT, ELLER ANDEN JURIDISK TEORI.

 

I NOE STATER TILLADES IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDE ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE KAN IKKE gælde for dig.